PROJEKTI I PARTNERSTVA

PROJEKT "HEAD" - AKADEMIJA ZA RAVNATELJE - PARTNERSTVO S FORUMOM ZA SLOBODU ODGOJA

 

PROJEKT "KA-UČ TV" - PARTNERSTVO SA UDRH I TEHNIČKOM ŠKOLOM 2020.

 

PROJEKTI RCK KARLOVAC "KARIJERA I JA" I "STRUKA I TI" - PARTNERSTVO S TEHNIČKOM ŠKOLOM KARLOVAC I OSNIVAČEM 2018.

 

MEĐUNARODNI ETWINNING PROJEKT PROLJEĆE U KARLOVCU - DOMSKI PROJEKT 

 

MEĐUNARODNI ETWINNING PROJEKT KARNEVAL U RIJECI - PARTNERSTVO S UČENIČKIM DOMOVIMA IZ HRVATSKE, SLOVENIJE I MAKEDONIJE

 

MEĐUNARODNI PROJEKT U BUDIMPEŠTI - R. MAĐARSKA - PARTNERSTVO S HRVATSKIM DOMOM U BUDIMPEŠTI I U.D. M. JAMBRIŠAK ZAGREB

 

MEĐUNARODNI ERASMUS + K1 MOBILNOST PROJEKT - PARTNERSTVO S UHSR 2019.-2021.

 

MEĐUNARODNI ERASMUS + K1 MOBILNOST PROJEKT - PARTNERSTVO S UHSR 2021.-2023.

SUDJELOVANJE NAŠIH UČENIKA I ODGAJATELJA NA PROJEKTIMA U ORGANIZACIJI UDRUGA

 

Maškare u Domu smo ove godine odradili u online formatu. U organizaciji Vijeća učenika, domaši su se u grupicama maskirali i prijavili na izbor za najbolju masku. Svi sudionici će biti nagrađeni, a posebice 3 najbolje maske.

 

  

 

Free Lightbox Gallery