• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

U organizaciji Civilne zaštite grada Karlovca održana je pokazna vježba kojom je obilježen Europski dan žurnog poziva 112. Na manifestaciji su, u suradnji sa Šumarskom i drvodjeljskom školom Karlovac, sudjelovali i naši učenici K.B., B.K. i I.G.
NOSITELJ: Nevenka Brnardić, dipl. pedag.