• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

U holu predstavljena je piramida zdrave prehrane, izradile su je učenice A.P. i M.R.
Nositelj: Natalija Sonički, prof.