• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Članovi domske Učeničke zadruge „Slap“ sudjelovali na 20. Županijskoj smotri učeničkih zadruga Karlovačke županije. Zadrugu su dostojno predstavile učenice N. Špehar, A. Bogović i K. Štrk. U konkurenciji 16 Zadruga naša je Zadruga osvojila 2. mjesto te ostvarila pravo nastupa na Državnoj smotri koja će se održati u Vinkovcima početkom šk. god. 2019./2020.
NOSITELJ: Nevenka Brnardić, dipl. pedag.