• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Održana je tradicionalna Završna priredba „ Igre bez granica“ na kojoj su učenici svih odgojnih skupina „odmjerili snage“ u štafetnim igrama, igrama spretnosti, kvizu i pantomimi.
Učenicima su uručene Pohvale OV, diplome za pobjednike domskih turnira u sklopu programa „Sport za sve“, priznanja za sudjelovanje na natječaju „Koliko poznajem materinji jezik“ i „Najljepši literarni i likovni uradak povodom Valentinova, te učenicama koje su predstavljale domsku Učeničku zadrugu „Slap“ na 20. Županijskoj smotri u Karlovcu.
Nositelji: Krunoslava Dragojević Vukmirović,prof., Anđelka Badovinac,prof., Kristijan Katić,prof.