• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Još jedna generacija maturanata oprostila se sa Domom i svojim odgajateljima tradicionalnom odbojkaškom utakmicom u dvorani Šumarske škole.
NOSITELJ: Anđelka Badovinac, prof.