• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Održana je Božićna priredba pod nazivom „BOŽIĆNO DOBA“ u kojoj su sudjelovali članovi tamburaške, folklorne, dramske, pjevačke i recitatorske sekcije.
NOSITELJI: Astrid Pavletić, prof., Krunoslava Dragojević-Vukmirović, prof., Nevenka Brnardić, dipl. pedag., Maja Kolarić, vanjska suradnica