• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Grupa učenika (I.H., P.I., A.R., A.Ž. i L.S.) sudjelovala je na kreativnoj radionici „Izrada anđela od komušine“ koja se održavala u Vjeronaučnoj dvorani Crkve Presvetog Trojstva pod stručnim vodstvom gđe. M. Dragobratović.
NOSITELJ: Radmila Rade, prof. i Nevenka Brnardić, dipl. pedag.