• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Koristeći tehniku kolaža učenici Ira Laura Kaica, Lorena Vukelić i Matija Gržan izarili su plakat „Proljetna priča“ te ukrasili dio hola.

Nositelj: Badovinac Anđelka, prof.