• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Učenice Maja Marjanović, Andreja Štefanac, Tea Komljenović i Nina Mihelac, članice plesne sekcije, učestvovale su na plesnoj radionici u sklopu projekta „Grad na drugi pogled“. Radionica pokreta i plesa realizirana je pod vodstvom koreografkinje Melite Spahić i multimedijalne umjetnice Nives Sertić na temu odnosa Karlovca prema njegovim rijekama, održana je na Foginovom kupalištu na Korani. Rezultati navedenih radionica također će biti predstavljeni u u Zilik-u

Nositelj: K.Dragojević Vukmirović, prof.