• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

42. državna Domijada RH održana je od 5. do 7. svibnja i ove godine u Rovinju u hotelskom naselju „AMARIN“. Na spomenutoj su
manifestaciji sudjelovali najuspješniji predstavnici učeničkih domova 5 regija RH (Istočne, Zapadne, Južne, Sjeverne i Središnje),
koji su postigli najbolje rezultate na regionalnim domijadama u sportu, kulturi i multimediji. Učenički dom Karlovac imao je čak
4 predstavnika:
1. Folklor (Anita Cindrić, Josip Devčić, Lejla Isaković, Marin Komadina, Ivana Krmpotić, Petra Medved, Vedran Mrnjavac, Stela Paulić, Patricija Šebalj, Magdalena Topolnjak, Lea Žagar)
2. Plesna sekcija (Antonio Aščić, Anamarija Crnković, Kristina Dovođa, Maja Marjanović, Melani Radočaj i Iva Žužić)
3. Keramičarska sekcija (Marija Cindrić) i
4. Filmska sekcija (Melina Lončarić)
Sve pohvale našim učenicima za odlične rezultate:
- folklor – 2. mjesto stručnog žirija
- ples – 2. mjesto stručnog žirija
- keramika – 3. mjesto stručnog žirija
Organizator ovogodišnje Državne domijade bio je Učenički dom Bjelovar.
MENTORI: Astrid Pavletić, ravnateljica, Radmila Rade, prof., Krunoslava Dragojević Vukmirović, prof., Nevenka Brnardić, prof., Kristijan Katić, prof.

bwd  Set 1/14  fwd