• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Učenički dom Karlovac održava višegodišnju uspješnu suradnju sa KERAMIKA NOVOM iz Karlovca koja se nastavila i ove godine.
Naime, gospodin Nino Bajt iz KERAMIKA NOVE održao je radionicu rada na lončarskom kolu za članove naše keramičarske sekcije
te pri tom pohvalio našeg mladog keramičara Lovru Tomića koji je uspješno savladao vještinu lončarenje i izradio veću količinu
ukrasnih i uporabnih predmeta (vrčevi, ćupovi, zdjele, dijelovi za sobne fonatne). Interes za rad na kolu pokazali su i drugi učenici
i učenice. Rad članova keramičarske sekcije jedan je od načina na koji naši učenici doprinose njegovanju i očuvanju kulturne
baštine i starih zanata.

Mentor: Nevenka Brnardić, prof.