• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Treći dio filmske radionice održan je u Centru za mlade Grabrik. Sudjelovali su Melina Lončarić, Dejan Radanović i Hrvoje Borić.
Učenici su danas imali priliku u praksi primijeniti naučeno iz prve dvije radionice, te su bili podijeljeni u uloge režisera, kamermana,
snimatelja zvuka i majstora rasvjete. Snimali su scenu koju je pripremio voditelj Felix. Glumili su Felix i Theo, a Pablo je bio tehnička
podrška. Sva trojica su članovi Europske volonterske službe, a drže razne radionice u Centru za mlade.
Mentor: Kristijan Katić, prof.