• a.jpg
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Učenici Robert Štajminger i Dželad Hozanović održali su još jedno predavanje / prezentaciju na temu prevencije nasilja s naglaskom
na borbi protiv nasilja nad ženama za učenike našeg Doma. Predavanju je nazočilo 30-tak učenika / ca iz svih odgojnih skupina koji
su aktivno sudjelovali u raspravi i zaključili da se u Domu, gdje se njeguje 0-ta tolerancija na nasilje, osjećaju sigurno.
Mentor: Nevenka Brnardić, pedagoginja