• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

U Dvorani 2 našeg Doma održano je predavanje s nagradnim kvizom na temu „PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA“. Prezenteri teme
bili su učenici Mateo Špoljarić, Petar Žanić, Marko Murat i Matija Mateša koji su nazočne učenike upoznali sa općim pojmom nasilja i
njegovim pojavnim oblicima i posljedicama. Učenicima je , u okviru prezentacije, prikazan i kratki edukativni filma na temu vršnjačkog
nasilja. poruka, s kojom su završili predavanje, glasila je „U našem Domu i općenito moramo razvijati i njegovati O-tu toleranciju na
nasilje!“. Predavanju je nazočilo 35 učenica i učenika koji su sudjelovali u diskusiji i nagradnom kvizu na spomenutu temu. Marko
je za svaki točan odgovor učenicima uručio papirnato srce, a učenik koji je imao najviše točnih odgovora, u ovom je slučaju to bio
Ilija Rađenović, dobio je „slatku nagradu“. Drugi je najuspješniji bio Ivan Zrilić.

Nositeljica: Nevenka Brnardić, pedagoginja

bwd  Set 1/2  fwd