• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

U blagovaonici Doma postavljeni su edukativni panoi na temu „KAKO KOMUNICIRAMO – PRIMJERI DOBRE I LOŠE KOMUNIKACIJE“
koja je predstavljena više u slici nego li riječi budući da „slika govori 1000 riječi“! Naime, iz svega se da zaključiti da smo postali
ovisnici o suvremenoj tehnologiji i da sve manje direktno komuniciramo, da se sve manje družimo i da imamo sve manje vremena
i osjećaja jedni za druge, a da sve više vremena provodimo na društvenim mrežama. Poanta – uhvaćeni smo u “mrežu„.
Ilustraciju teme izradio Krešo Šubić.
Nositeljica: Nevenka Brnardić, pedagoginja