• a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

Grupa učenika (njih 20) posjetila je jedinstvenu turističku atrakciju, ne samo Karlovačke županije, nego i šire – karlovački slatkovodni akvarij AQUATIKU.

Opširnije...

Uređen i prigodno okićen 1. odjel ukrasima od srca povodom mjeseca ljubavi. U izradi sudjelovale učenice Kaica Ira-Laura, Grubačević Kristina, Flanjak Maja Marija i Kljajić Bojan.
Voditeljica: Martina Zubčić, prof.

Povodom Međunarodnog dana zaštite močvarnih područja, učenici Emir Tabaković, Manuel Delić, Mateo Špoljarić i Milan Žanić izradili su prigodni info pano koji je postavljen u izlogu glavnog hodnika našeg Doma.
Mentor: Kristijan Katić, prof.

Učenički dom Karlovac održava višegodišnju uspješnu suradnju sa KERAMIKA NOVOM iz Karlovca koja se nastavila i ove godine.

Opširnije...

Treći dio filmske radionice održan je u Centru za mlade Grabrik. Sudjelovali su Melina Lončarić, Dejan Radanović i Hrvoje Borić.

Opširnije...

Učenici Robert Štajminger i Dželad Hozanović održali su još jedno predavanje / prezentaciju na temu prevencije nasilja s naglaskom na borbi protiv nasilja nad ženama.

Opširnije...