FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

Dokumenti
Download this file (V REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.pdf)V REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.pdf
Download this file (Financijski plan 2019..xls)Financijski plan 2019..xls
Download this file (Plan kapitalnih ulaganja 2019. (1).xls)Plan kapitalnih ulaganja 2019. (1).xls
Download this file (Projekcija financijskog plana 2019-2021.pdf)Projekcija financijskog plana 2019-2021.pdf
Download this file (FINANCIJSKI PLAN 2018 PO II REBALANS.xls)FINANCIJSKI PLAN 2018 PO II REBALANS.xls
Download this file (II Rebalans financijskog plana 2018..pdf)II Rebalans financijskog plana 2018..pdf
Download this file (FP 2018-I REBALANS PO IZVORIMA 2..xls)FP 2018-I REBALANS PO IZVORIMA 2..xls
Download this file (I REBALANS 2018. - SŠ i domovi.xlsx)I REBALANS 2018. - SŠ i domovi.xlsx
Download this file (Kapitalni projekti -tablice.pdf)Kapitalni projekti -tablice.pdf
Download this file (KU 2018-REALIZACIJA.xls)KU 2018-REALIZACIJA.xls
Download this file (ZR 2017.xls)ZR 2017.xls
Download this file (Bilješke uz financijski izvještaj 2017..docx)Bilješke uz financijski izvještaj 2017..docx
Download this file (Obrazloženje finan. plana za razdoblje 2018-2020- Dom Karlovac.pdf)Obrazloženje finan. plana za razdoblje 2018-2020- Dom Karlovac.pdf
Download this file (FP 2018 - po izvorima.xls)FP 2018 - po izvorima.xls
Download this file (FP 2018.xls)FP 2018.xls
Download this file (II REBALANS KLC ŽUPANIJE.pdf)II REBALANS KLC ŽUPANIJE.pdf
Download this file (III REBALANS KLC ŽUPANIJE.pdf)III REBALANS KLC ŽUPANIJE.pdf
Download this file (KU 2018.xls)KU 2018.xls
Download this file (PROJEKCIJA KLC ŽUP 2018-2020..pdf)PROJEKCIJA KLC ŽUP 2018-2020..pdf
Download this file (UDK 2018-2020.xls)UDK 2018-2020.xls
Download this file (FP 2017.xls)FP 2017.xls
Download this file (Obrazloženje FP 17-19.docx)Obrazloženje FP 17-19.docx
Download this file (finan.plan 2017-2019-županija.xls)finan.plan 2017-2019-županija.xls
Download this file (Projekcija plana 2017-2019.xls)Projekcija plana 2017-2019.xls
Download this file (Kapitalna ulaganja 2017.g..xls)Kapitalna ulaganja 2017.g..xls
Download this file (ZR 2016.xls)ZR 2016.xls
Download this file (Bilješke uz financijski izvještaj 2016..docx)Bilješke uz financijski izvještaj 2016..docx
Download this file (Obrazloženje FP 16-18 - zupanija.docx)Obrazloženje FP 16-18 - zupanija.docx
Download this file (FP 2016-2018 - zupanija.xls)FP 2016-2018 - zupanija.xls
Download this file (Projekcija plana 2016-2018.xls)Projekcija plana 2016-2018.xls
Download this file (Kapitalna ulaganja 2016.g. po rebalansu.xls)Kapitalna ulaganja 2016.g. po rebalansu.xls
Download this file (Financijski plan 2016. po rebalansu.xls)Financijski plan 2016. po rebalansu.xls
Download this file (Plan kapitalnih ulaganja 2016.pdf)Plan kapitalnih ulaganja 2016.pdf
Download this file (Financijski plan 2016.pdf)Financijski plan 2016.pdf
Download this file (BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015..docx)BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2015..docx
Download this file (ZR 2015 - MZOS.xls)ZR 2015 - MZOS.xls
Download this file (ZR 2015..xls)ZR 2015..xls
Download this file (BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  2014..docx)BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014..docx
Download this file (ZR 2014 MZOS.xls)ZR 2014 MZOS.xls
Download this file (ZR 2014 LOKALNI.xls)ZR 2014 LOKALNI.xls
Download this file (ZR 2014 DOM.xls)ZR 2014 DOM.xls
Download this file (Registar ugovora sklopljenih u 2014.g..pdf)Registar ugovora sklopljenih u 2014.g..pdf
Download this file (Projekcija financijskog plana 2014-2016.pdf)Projekcija financijskog plana 2014-2016.pdf
Download this file (Plan nabave 2014.g..pdf)Plan nabave 2014.g..pdf
Download this file (Kapitalna ulaganja i investicija 2014-2016.pdf)Kapitalna ulaganja i investicija 2014-2016.pdf
Download this file (Kapitalna ulaganja 2014.g..pdf)Kapitalna ulaganja 2014.g..pdf
Download this file (Financijski plan za 2014.g..pdf)Financijski plan za 2014.g..pdf
Download this file (Financijski plan za 2013. nakon rebalansa.pdf)Financijski plan za 2013. nakon rebalansa.pdf
Download this file (Financijski plan za 2013. .pdf)Financijski plan za 2013. .pdf
Download this file (Plana nabave po rebalansu 2015 .xls)Plan nabave po rebalansu 2015
Download this file (Kapitalna ulaganja po rebalansu 2015.g..xls)Kapitalna ulaganja po rebalansu 2015
Download this file (FP 2015 po rebalansu.xls)Financijski plan po rebalansu 2015
Download this file (OBRAZLOŽENJE_FP_2015-2017.pdf)Obrazloženje financijskog plana 2015-2017
Download this file (Obrazloženje FP 2014-2016.pdf)Obrazloženje financijskog plana 2014-2016
Download this file (Projekcija_2015-2017.pdf)Projekcija plana prihoda i rashoda 2015-2017
Download this file (Plan_nabave_2015_.pdf)Plan nabave za 2015
Download this file (Kapitalna_ulaganja_2015.g.pdf)Kapitalna ulaganja 2015
Download this file (FP 2014-2016.pdf)Financijski plan 2014-2016
Download this file (Financijski_plan_2015.pdf)Financijski plan 2015