Udaljenost od škola

Ekonomska, Tehnička, Trgovačko-ugostiteljska, Glazbena: 
5 min.

Mješovita industrijsko-obrtnička:
6 min.

Gimnazija, Šumarska:
10 min.

Prirodoslovna:
15 min.

Medicinska škola:
33 min.

Lokacija

UČENIČKI DOM KARLOVAC
Samostanska 2
47000 Karlovac

Udaljenost:
- autobusni kolodvor: 5 min.
- željeznički kolodvor - centar: 7 min.
- željeznički kolodvor - glavni: 15 min.
- centar - pješačka zona: 1 min.