DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU UČENIČKOG DOMA KARLOVAC

  • a.JPG
  • b.JPG
  • c.JPG
  • d.JPG
  • e.JPG
  • f.JPG
  • g.JPG
  • h.JPG

PRATITE NAS NA


PLANIRANE AKTIVNOSTI

21.03.2019.
Predavanje "Volontiranje - stil života" u domu

29. i 30.3.2019.
„Susret strijelaca“ u Bedekovčini

Grupa učenika (njih 4) sudjelovalo na radionici bakropisa i rada na lončarskom kolu u Udruzi za mlade Carpe Diem.
NOSITELJ: Navenka Brnardić, dipl. pedag.